ראשי / ניכיון צ’קים

לאחר שקיבלתם מענה לשאלה, מה זה ניכיון צ’קים, יש לציין כי ניכיון צ’קים מיועד הן עבור אנשים פרטיים והן עבור בעלי עסק קטנים ותאגידים, אשר זקוקים לתזרים מזומנים שוטף בכדי לאפשר לעסק לשגשג מבחינה כלכלית ובמקביל יאפשר להם לרכוש סחורות ולשלם תשלומים לספקים ועובדים שונים.

ענף ניכיון הצ’קים, מאפשר לעסקים שונים ליהנות מתזרים מזומנים מבלי להיכנס לחובות או לחילופין להזדקק לפירעון של ביטחונות בנקאיים למיניהם.

ניכיון צ’קים

למי זה מיועד?

מפוקח ע”י בנק ישראל

הליך ניכיון הצ’קים מתבצע בין בעל העסק שמסר את הצ’ק לבין חברת הניכיון, כאשר העסק משלם עמלה מסוימת הנקבעת מראש לחברת הניכיון. על בעל העסק להציג ביטחונות לצ’ק, ערבויות, ובנוסף להוכיח שהחתומים על הצ’ק אינם בעלי עבר פלילי כלשהו. יש להוכיח שהצ’ק סחיר, בכדי שחברת הניכיון תוכל לעשות בו שימוש אחרי הפירעון.

דילוג לתוכן